• Οδοντιατρική εξέταση - Καλλιόπη Κωνσταντινίδου

  Εξέταση εικ. 14

 • Οδοντιατρική εξέταση - Καλλιόπη Κωνσταντινίδου

  Εξέταση εικ. 13

 • Οδοντιατρική εξέταση - Καλλιόπη Κωνσταντινίδου

  Εξέταση εικ. 12

 • Οδοντιατρική εξέταση - Καλλιόπη Κωνσταντινίδου

  Εξέταση εικ. 11

 • Οδοντιατρική εξέταση - Καλλιόπη Κωνσταντινίδου

  Εξέταση εικ. 10

 • Οδοντιατρική εξέταση - Καλλιόπη Κωνσταντινίδου

  Εξέταση εικ. 9

 • Οδοντιατρική εξέταση - Καλλιόπη Κωνσταντινίδου

  Εξέταση εικ. 8

 • Οδοντιατρική εξέταση - Καλλιόπη Κωνσταντινίδου

  Εξέταση εικ. 7

 • Οδοντιατρική εξέταση - Καλλιόπη Κωνσταντινίδου

  Εξέταση εικ. 6

 • Οδοντιατρική εξέταση - Καλλιόπη Κωνσταντινίδου

  Εξέταση εικ. 5

 • Οδοντιατρική εξέταση - Καλλιόπη Κωνσταντινίδου

  Εξέταση εικ. 4

 • Οδοντιατρική εξέταση - Καλλιόπη Κωνσταντινίδου

  Εξέταση εικ. 3

 • Εξέταση εικ. 2

 • Εξέταση εικ. 1

 • Οδοντιατρείο Καβάλα - Καλλιόπη Κωνσταντινίδου

  Αίθουσα αναμονής εικ. 4

 • Οδοντιατρείο Καβάλα - Καλλιόπη Κωνσταντινίδου

  Αίθουσα αναμονής εικ. 3

 • Οδοντιατρείο Καβάλα - Καλλιόπη Κωνσταντινίδου

  Αίθουσα αναμονής εικ. 2

 • Οδοντιατρείο Καβάλα - Καλλιόπη Κωνσταντινίδου

  Αίθουσα αναμονής εικ. 1

 • Εξοπλισμός εικ. 6

 • Καλλιόπη Κωνσταντινίδου - Οδοντίατρος Καβάλα

  Εξοπλισμός εικ. 5

 • Καλλιόπη Κωνσταντινίδου - Οδοντίατρος Καβάλα

  Εξοπλισμός εικ. 4

 • Εξοπλισμός εικ. 3

 • Καλλιόπη Κωνσταντινίδου - Οδοντίατρος Καβάλα

  Εξοπλισμός εικ. 2

 • Καλλιόπη Κωνσταντινίδου - Οδοντίατρος Καβάλα

  Εξοπλισμός εικ. 1

 • Καλλιόπη Κωνσταντινίδου - Οδοντίατρος Καβάλα

  Ιατρείο εικ. 5

  Η ανεκτίμητη βοηθός.

 • Καλλιόπη Κωνσταντινίδου - Οδοντίατρος Καβάλα

  Ιατρείο εικ. 4

 • Καλλιόπη Κωνσταντινίδου - Οδοντίατρος Καβάλα

  Ιατρείο εικ. 3

 • Καλλιόπη Κωνσταντινίδου - Οδοντίατρος Καβάλα

  Ιατρείο εικ. 2

  Με τον πατέρα και μέντορα ιατρό Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη.

 • Καλλιόπη Κωνσταντινίδου - Οδοντίατρος Καβάλα

  Ιατρείο εικ. 1

  Με τον πατέρα και μέντορα ιατρό Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη.